Ranuna Turizm, hac, umre, hac, ibadeti

 

 

UMRE NEDİR?
Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir.
Dinî bir terim olarak umre, ‘Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet’ demektir.
Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise farzdır.
Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde "teşrîk günleri" denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür. Haccedenler ise, Mâlikîlere göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiîler'e göre ise vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

 

UMRE NASIL YAPILIR?
Bulunulan yere göre mîkat sınırında veya Harem bölgesi dışında usulüne göre ihrama girilir. İhrama girmek Umrenin 1. Farzıdır. İhram İzar ve Rida'dan oluşan iki parça dikişsiz dokunan kumaştır. İhrama girildikten sonra, iki rekat ihram namazı kılınır. Sonra "Allahım, senin rızanı kazanmak için, Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve benden kabul buyur" diyerek Umreye niyet edilir. Sonra "Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke Lâ şerike leke Lebbeyk. İnnel hamde venni'mete leke velmülk Lâ şerikelek, diye telbiye getirilir. Harem-i şerif'e gelince, Umrenin ikinci Farzı olan Tavafı yapmak için; "Allahım, senin rızânı kazanmak için Umremin tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve benden kabul buyur!" diye niyet edilir. Haceri Esved selâmlanarak tavafa başlanır. Yedi şaft Kâbenin etrafında dönülmek suretiyle, Tavaf tamamlanmış olur. Tavaftan sonra, Vacip olan iki rekat Tavaf namazı kıldıktan sonra, Sefa tepesine çıkılır: "Allahım, senin rızânı kazanmak için umrenin sa'yini yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve onu benden kabul eyle!" diye niyet edilip Safâ ile Merve arasında umrenin sa'yi yapılır. Sa'y tamamlandıktan sonra, uygun bir yerde saçlar dipten tıraş edilir veya kısaltılır. Böylece umre tamamlanmış ve ihramdan da çıkılmış olur.

UMRE İLE İLGİLİ HADİSLER

Umrenin faziletine ilişkin bazı hadis-i şerifler vardır. Bunların anlamlarıı şöyledir:
Resûlullah, Yüce Rabbinden şöyle nakleder:
“Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Ben bir kuluma sıhhat ve âfiyet ihsân edip rızkını da bol verdiğim hâlde, o her beş senede (diğer rivâyete göre dört senede) bir bana gelmezse (yani hac veya umre ziyâretinde bulunmazsa), o kimse gerçekten mahrum biridir.” (İbn-i Hibbân, Sahîh, IX, 16/3703; Heysemî, III, 206)
“Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler.”( Müslim, Hac, 437)
“Ramazan’da yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.” (İbn-i Mace, Menasik, 45 )
“Vefatımdan sonra beni ziyâret eden kimse, sanki hayatımda ziyâret etmiş gibidir!”(Dârekutnî, Sünen, II, 278; Beyhakî, Şuab, VI, 46/3855)
“Kabrimi ziyâret edene, şefaatim vâcip olur.”(Heysemî, IV, 2. Bkz. Beyhakî, Şuab, III, 488-490/3862)
Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle dedi:
"Ey Allah'ın Resulü' En üstün amel olarak cihadı görüyoruz. Biz hanımlar cihad etmeyelim mi?" dedim. Peygamber aleyhisselam:
-"Fakat (sizin için) cihadın en üstünü, hacc-ı mebrurdur." buyurdu.(İbn Mace, Menasik, 8, II, 968. Şirbini, II, 206-207)
Cabir ibn Abdullah'ın bildirdiğine göre bir sahabi Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam'a
- "Ey Allah'ın Elçisi! Umre farz mıdır diye sormuş, 
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam da, 
- "Hayır, umre yapman senin için daha hayırlıdır" buyurmuştur. (Taberî, II, 2/212.Tirmizî, Hac, 88. III, 270. Ahmed, III, 316. ) 

İLETİŞİM
 Hükümet Cad. Hükümet Han. No:8/34
Ulus/ANKARA
HARİTA
Copyright -Tüm Hakları Saklıdır. RANUNA TURİZM 2019. By | OXIT YAZILIM